اولین حراج اصفهان

حراج اصفهان،شرایط عمومی را به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱٫آثار هنری بر مبنای ارزش کیفی آنهاو بر حسب علاقه مندی متقاضیان توسط برگزارکنندگان حراج انتخاب و بر اساس قسمت پایه مورد توافق با صاحب اثر در حراج ارائه خواهد شد.آثار انتخاب شده به مدت ۲روز در سالن هتل عباسی در معرض مشاهده علاقه مندان بوده و در عصر روز سوم طی مراسمی به حراج گذاشته خواهد شد.

۲٫قیمت اثار در یک مزایده آزاد و بر مبنای رقم نهایی چکش خورده در حراج صورت گرفته و هیچ مبلغی افزون بر آن از خریدار مطالبه نخواهد شد.ترتیب فروش آثار بر اساس شماره ی آنها در کاتالوگ نمایشگاه صورت میپذیرد.

۳٫تنها متقاضیانی که پیشاپیش ثبت نام و شماره مزایده دریافت کرده اند مجاز به شرکت در حراج میباشند.برای خرید آثار از نظر تعداد محدویتی وجود ندارد لیکن فروشنده یا صاحب اثر مجاز به شرکت در مزایده ی آن نیست.

۴٫حراج گزار در این حراج صاحب و یا مالک اثر نبوده و تنها از طرف فروشنده اثر برای فروش آن اقدام می نماید و هیچ گونه مالکیتی در خصوص اثر به وی صورت نمی پذیرد.حق الزحمه (حق العمل)حراج گزار صرفا بابت آماده سازی شرایط حراج و برگزاری آن و فراهم نمودن تسهیلات به اجرای این معامله است.

۵٫خرید آثار از حراج به سه صورت زیر امکان پذیر است:
a. خریدار میتواند با ثبت نام و تکمیل فرم خرید حضوری بامشارکت در مزایده در حراج شرکت کند.
b. خریدار با ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام و تکمیل فرم خرید غیرحضوری توسط ارتباط تلفنی هنگام حراج،در آن شرکت کنند.
c. خریدار می تواند با ثبت نام و تکمیل فرم خرید وکالتی،به حراج گزار وکالت دهد تا با سقف رقم مورد نظر وی در مزاید شرکت و مبادرت به خریداری آید.

۶٫برای هر اثر دو برآورد کمینه بیشینه تعیین شده است.مزایده معمولا از رقمی پایین تر از برآورد کمینه آغاز شده و ترتیب زیر افزایش خواهد داشت:
 تا مبلغ ۲۰میلیون تومان هر بار یک میلیون تومان افزایش.
 از ۲۰تا ۵۰میلیون تومان هر بار دو میلیون تومان افزایش.
 از ۵۰تا۱۰۰تومان هر بار پنج میلیون تومان افزایش.
 از مبلغ ۱۰۰تا ۲۰۰میلیون تومان هربار ده میلیون تومان افزایش.
 از مبلغ ۲۰۰تا ۵۰۰میلیون تومان هربار بیست میلیون تومان افزایش.
 از مبلغ ۵۰۰میلیون تومان تا یک میلیارد تومان هر بار پنجاه میلیون تومان افزایش.
 از مبلغ یک میلیارد تومان به بالا هر بار صد میلیون تومان افزایش.

۷٫حراج گزار با اجازه ی صاحب اثر رقمی کمتر از براورد را به عنوان رزرو یا پایه ی فروش تعیین خواهد کرد و مجاز به فروش اثر از طرف صاحب اثر طرف در این مبلغ و بالا تر از آن می باشد.در صورت عدم تعیین رقم رزرو حراج گزار مجاز به فروش اثر از طرف صاحب اثر به قیمت برآورد کمینه و بالاتر از آن است.
۸٫مزایده روی بالا ترین پیشنهاد چکش خورده و پایان می پذیرد.پیشنهاد دهنده ی نهایی متعهد به خریداری اثر در این قیمت است و در صورت استنکاف یا عدم پرداخت وجه اثر در موعد مقرر مسئولیت هر گونه ضرر و زیان وارده به صاحب اثر و حراج گزار را راسا تقبل میکند.

۹٫خریدار موظف است مبلغ خریداری شده را حداکثر دو هفته پس از حراج به حراج گزار به نیابت از صاحب اثر پرداخت کند.
این پرداخت می تواند به صورت چک یا واریز در وجه حساب اعلام شده در حراج صورت پذیرد.آثار خریداری شده حداکثر یک هفته پس از دریافت وجه آن در ایران و دوهفته ی بعد خارج از ایران تحویل خواهد گردید.

۱۰٫صاحب اثر بابت هزینه ی معرفی و فروش اثر و نیز برگزاری مراسم حراج موظف به پرداخت حق العمل حراج گزار،مبلغ ۴۰% از فروش اثر که این مبلغ از درآمد فروش اثر کسر و مابقی به صاحب آن پرداخت خواهد شد.

۱۱٫وظیفه پرداخت هرگونه عوارض قانونی مالیاتی براساس قوانین و مقررات مربوطه ناشی از خرید یا فروش اثر بر عهده ی خریدار و یا فروشنده ی آن بوده و حراج گزار مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۲٫به منظور تامین هزینه های نگهداری حمل و نقل آثار و پوشش بیمه ای آثار در قبال خطرات حمل و نقل و آتش سوزی صاحب اثر موظف است معادل دو درصد رقم نهایی فروش اثر را بابت حق بیمه پرداخت نماید.

۱۳٫در صورت عدم فروش اثر صاحب آن موظف به پرداخت حق بیمه و هزینه های احتمالی از قبیل مرمت یا قاب خواهد بود